Polecamy w: ‘Szkolenia’

Strony poświęcone nurkowaniu niekoniecznie technicznemu.

Sie 27

(granica wieku minimum 18 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie stopnia AOWD lub **CMAS (lub odpowiednika) oraz Nitrox Diver

Na kursie uczymy nurkowania z wykorzystaniem powietrza wzbogaconego w tlen (do 60%) jako gazów dekompresyjnych.

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– dwóch dni nurkowań na wodach otwartych
– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 40 metrów
– licencja uprawnia do wykonywania nurkowań dekompresyjnych z maksymalnym czas dekompresji – 20 minut.

CENA KURSU: 1350 PLN

W cenę kursu nie są wliczone:
– wypożycznie sprzętu
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)(granica wieku minimum 10 lat)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru

– ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem manekina

KURS OBEJMUJE ZAGADZNIENIA ZWIĄZANE Z:

 • udzielaniem pierwszej pomocy
 • prowadzeniem akcji ratowniczej
 • postępowaniem w razie wypadków pod wodą i na powierzchni

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja ważna jest dwa lata

CENA KURSU: 600 PLN


01. Junior Open Water Diver

autor: Marcin Krysinski
Sie 25

(granica wieku minimum 10 lat)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– 6 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 5 zajęć basenowych ze sprzętem
– 5 nurkowań na wodach otwartych
– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów
– po ukończeniu 15 roku życia, zamieniana jest na licencję Open Water Diver

CENA KURSU: 1000 PLN+ VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)


02. Open Water Diver

autor: Marcin Krysinski
Sie 24

(granica wieku minimum 15 lat)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– 6 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 5 zajęć basenowych ze sprzętem
– 5 nurkowań na wodach otwartych
– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów
– licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 1000 PLN + VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)


Sie 23

Kursy specjalistyczne, z których 3 są wymagane przy kursie AOWD. Każdy kurs obejmuje 2 wykłady, 2 nurkowania i egzamin testowy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu OWD.

Lista kursów specjalistycznych:
– Nurkowanie głębokie
– Nurkowanie nocne lub przy ograniczonej widoczności
– Nawigacja
– Nitrox
– Nurkowanie w suchym skafandrze
– Nurkowanie wrakowe

CENA KURSU: 400 PLN+VAT
CENA KURSU NITROX I WRAKOWEGO: 500 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym ok. 100zł za dzień
– w przypadku wybrania specjalności Nurkowanie wrakowe dopłaty za czarter łodzi


Sie 22

(granica wieku minimum 15 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu Open Water Diver lub *CMAS (bądź inną odpowiadającą RSTC Entry Level Diver) oraz 24 zalogowanych nurkowań (z czego 6 można uzyskać podczas kursu)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 6 nurkowań na wodach otwartych w tym:

– 3 obowiązkowych spacjalizacji:

– Nurkowanie głębokie
– Nurkowanie nocne lub przy ograniczonej widoczności
– Nawigacja

– 1 specjalizacji do wyboru:

– Nitrox
– Nurkowanie w suchym skafandrze
– Nurkowanie wrakowe

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 30 metrów
– licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 800 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)
– w przypadku wybrania specjalności Nurkowanie wrakowe dopłaty za czarter łodzi


Sie 21

(granica wieku minimum 15 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu Open Water Diver lub *CMAS (bądź inną odpowiadającą RSTC Entry Level Diver)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– 2 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 2 zajęć basenowych

– 2 nurkowań na wodach otwartych

KURS OBEJMUJE ZAGADZNIENIA ZWIĄZANE Z:

 • ratownictwem wodnym
 • zapobieganiem sytuacjom wywołującym stres
 • metodyką radzenia sobie ze stresem i paniką pod wodą

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 900 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)(granica wieku minimum 18 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu Advanced Open Water Diver lub **CMAS (bądź odpowiednika), 75 zalogowanych nurkowań, Stress&Rescue i CPR

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– około 80 godzin zajęć, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru (100 pytań)

 • 12 wykładów teoretycznych
 • ćwiczenia praktyczne na basenie i wodach otwartych

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji i uprawnia do:

 • wystawiania licencji Snorkel Diver
 • pracy w charakterze przewodnika nurkowego w centrach nurkowych na całym świecie
 • asystowania instruktorowi podczas kursów
 • prowadzenia zajęć Scuba Skills Update
 • prowadzenia wykładów i zajęć na basenie pod bezpośrednim nadzorem instruktora
 • prowadzenia na basenie zajęć Introductory Dive/ Try Scuba (nurkowanie próbne)

– ukończenie kursu powoduje stanie się pełnoprawnym członkiem SSI (licencja powinna być odnawiana corocznie)

CENA KURSU: 1800 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)

Na kurs wymagany jest cały własny sprzęt.


Potrzebujesz tlumaczenia z angielskiego ? Zgłoś się do mnie.