Archiwum miesiąca Sierpień 2010

Strony poświęcone nurkowaniu niekoniecznie technicznemu.

Sie 27

(granica wieku minimum 18 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie stopnia AOWD lub **CMAS (lub odpowiednika) oraz Nitrox Diver

Na kursie uczymy nurkowania z wykorzystaniem powietrza wzbogaconego w tlen (do 60%) jako gazów dekompresyjnych.

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– dwóch dni nurkowań na wodach otwartych
– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 40 metrów
– licencja uprawnia do wykonywania nurkowań dekompresyjnych z maksymalnym czas dekompresji – 20 minut.

CENA KURSU: 1350 PLN

W cenę kursu nie są wliczone:
– wypożycznie sprzętu
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)(granica wieku minimum 10 lat)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru

– ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem manekina

KURS OBEJMUJE ZAGADZNIENIA ZWIĄZANE Z:

 • udzielaniem pierwszej pomocy
 • prowadzeniem akcji ratowniczej
 • postępowaniem w razie wypadków pod wodą i na powierzchni

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja ważna jest dwa lata

CENA KURSU: 600 PLN


01. Junior Open Water Diver

autor: Marcin Krysinski
Sie 25

(granica wieku minimum 10 lat)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– 6 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 5 zajęć basenowych ze sprzętem
– 5 nurkowań na wodach otwartych
– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów
– po ukończeniu 15 roku życia, zamieniana jest na licencję Open Water Diver

CENA KURSU: 1000 PLN+ VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)


02. Open Water Diver

autor: Marcin Krysinski
Sie 24

(granica wieku minimum 15 lat)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– 6 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 5 zajęć basenowych ze sprzętem
– 5 nurkowań na wodach otwartych
– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów
– licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 1000 PLN + VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)


Urlop

autor: Marcin Krysinski
Sie 24

Do 15.09.2010 jestem na urlopie -:).

Pozdrawiam,

Marcin


Sie 23

Kursy specjalistyczne, z których 3 są wymagane przy kursie AOWD. Każdy kurs obejmuje 2 wykłady, 2 nurkowania i egzamin testowy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu OWD.

Lista kursów specjalistycznych:
– Nurkowanie głębokie
– Nurkowanie nocne lub przy ograniczonej widoczności
– Nawigacja
– Nitrox
– Nurkowanie w suchym skafandrze
– Nurkowanie wrakowe

CENA KURSU: 400 PLN+VAT
CENA KURSU NITROX I WRAKOWEGO: 500 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym ok. 100zł za dzień
– w przypadku wybrania specjalności Nurkowanie wrakowe dopłaty za czarter łodzi


Sie 22

(granica wieku minimum 15 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu Open Water Diver lub *CMAS (bądź inną odpowiadającą RSTC Entry Level Diver) oraz 24 zalogowanych nurkowań (z czego 6 można uzyskać podczas kursu)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 6 nurkowań na wodach otwartych w tym:

– 3 obowiązkowych spacjalizacji:

– Nurkowanie głębokie
– Nurkowanie nocne lub przy ograniczonej widoczności
– Nawigacja

– 1 specjalizacji do wyboru:

– Nitrox
– Nurkowanie w suchym skafandrze
– Nurkowanie wrakowe

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 30 metrów
– licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 800 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)
– w przypadku wybrania specjalności Nurkowanie wrakowe dopłaty za czarter łodzi


Sie 21

(granica wieku minimum 15 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu Open Water Diver lub *CMAS (bądź inną odpowiadającą RSTC Entry Level Diver)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– 2 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 2 zajęć basenowych

– 2 nurkowań na wodach otwartych

KURS OBEJMUJE ZAGADZNIENIA ZWIĄZANE Z:

 • ratownictwem wodnym
 • zapobieganiem sytuacjom wywołującym stres
 • metodyką radzenia sobie ze stresem i paniką pod wodą

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 900 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)(granica wieku minimum 18 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu Advanced Open Water Diver lub **CMAS (bądź odpowiednika), 75 zalogowanych nurkowań, Stress&Rescue i CPR

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– około 80 godzin zajęć, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru (100 pytań)

 • 12 wykładów teoretycznych
 • ćwiczenia praktyczne na basenie i wodach otwartych

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji i uprawnia do:

 • wystawiania licencji Snorkel Diver
 • pracy w charakterze przewodnika nurkowego w centrach nurkowych na całym świecie
 • asystowania instruktorowi podczas kursów
 • prowadzenia zajęć Scuba Skills Update
 • prowadzenia wykładów i zajęć na basenie pod bezpośrednim nadzorem instruktora
 • prowadzenia na basenie zajęć Introductory Dive/ Try Scuba (nurkowanie próbne)

– ukończenie kursu powoduje stanie się pełnoprawnym członkiem SSI (licencja powinna być odnawiana corocznie)

CENA KURSU: 1800 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)

Na kurs wymagany jest cały własny sprzęt.


07.Wnioski końcowe

autor: Marcin Krysinski
Sie 20

Dodanie głębokich przystanków do profilu zwiększa wymagany czas trwania płytkich przystanków, a także ogólny czas dekompresji. Jednakże, jeśli wynikiem jest naprawdę “wystarczająca dekompresja”, nie kłócie się to z koncepcją “dekompresji ekonomicznej”.

Wykres ciśnień jest świetnym narzędziem dla nurków do obliczania profilów dekompresji. Nawet szybka analiza może wykazać potencjalne obszary problemów, takie jak duże gradienty nadciśnienia. Zachęca się autorów modeli dekompresji i programistów komputerowych do uwzględnienia go w swoich programach.

Na zakończenie tylko dodam, że przykładowe profile dekompresji użyte w wykresach ciśnień w

niniejszym artykule zostały obliczone z minimalną zachowawczością i są przeznaczone wyłącznie do celów porównawczych.


Potrzebujesz tlumaczenia z angielskiego ? Zgłoś się do mnie.