Strony poświęcone nurkowaniu niekoniecznie technicznemu.

02. Open Water Diver

autor: Marcin Krysinski
Sie 24

(granica wieku minimum 15 lat)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– 6 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 5 zajęć basenowych ze sprzętem
– 5 nurkowań na wodach otwartych
– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów
– licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 1000 PLN + VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)


Urlop

autor: Marcin Krysinski
Sie 24

Do 15.09.2010 jestem na urlopie -:).

Pozdrawiam,

Marcin


Sie 23

Kursy specjalistyczne, z których 3 są wymagane przy kursie AOWD. Każdy kurs obejmuje 2 wykłady, 2 nurkowania i egzamin testowy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu OWD.

Lista kursów specjalistycznych:
– Nurkowanie głębokie
– Nurkowanie nocne lub przy ograniczonej widoczności
– Nawigacja
– Nitrox
– Nurkowanie w suchym skafandrze
– Nurkowanie wrakowe

CENA KURSU: 400 PLN+VAT
CENA KURSU NITROX I WRAKOWEGO: 500 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym ok. 100zł za dzień
– w przypadku wybrania specjalności Nurkowanie wrakowe dopłaty za czarter łodzi


Sie 22

(granica wieku minimum 15 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu Open Water Diver lub *CMAS (bądź inną odpowiadającą RSTC Entry Level Diver) oraz 24 zalogowanych nurkowań (z czego 6 można uzyskać podczas kursu)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 6 nurkowań na wodach otwartych w tym:

– 3 obowiązkowych spacjalizacji:

– Nurkowanie głębokie
– Nurkowanie nocne lub przy ograniczonej widoczności
– Nawigacja

– 1 specjalizacji do wyboru:

– Nitrox
– Nurkowanie w suchym skafandrze
– Nurkowanie wrakowe

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 30 metrów
– licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 800 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)
– w przypadku wybrania specjalności Nurkowanie wrakowe dopłaty za czarter łodzi


Sie 21

(granica wieku minimum 15 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu Open Water Diver lub *CMAS (bądź inną odpowiadającą RSTC Entry Level Diver)

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– 2 zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
– 2 zajęć basenowych

– 2 nurkowań na wodach otwartych

KURS OBEJMUJE ZAGADZNIENIA ZWIĄZANE Z:

 • ratownictwem wodnym
 • zapobieganiem sytuacjom wywołującym stres
 • metodyką radzenia sobie ze stresem i paniką pod wodą

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
– licencja ważna jest bezterminowo

CENA KURSU: 900 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)(granica wieku minimum 18 lat)
Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu Advanced Open Water Diver lub **CMAS (bądź odpowiednika), 75 zalogowanych nurkowań, Stress&Rescue i CPR

KURS SKŁADA SIĘ Z:

– około 80 godzin zajęć, zakończonych egzaminem w formie testu wyboru (100 pytań)

 • 12 wykładów teoretycznych
 • ćwiczenia praktyczne na basenie i wodach otwartych

– ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji i uprawnia do:

 • wystawiania licencji Snorkel Diver
 • pracy w charakterze przewodnika nurkowego w centrach nurkowych na całym świecie
 • asystowania instruktorowi podczas kursów
 • prowadzenia zajęć Scuba Skills Update
 • prowadzenia wykładów i zajęć na basenie pod bezpośrednim nadzorem instruktora
 • prowadzenia na basenie zajęć Introductory Dive/ Try Scuba (nurkowanie próbne)

– ukończenie kursu powoduje stanie się pełnoprawnym członkiem SSI (licencja powinna być odnawiana corocznie)

CENA KURSU: 1800 PLN+VAT

W cenę kursu nie są wliczone:
– koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjeździe weekendowym (ok. 100zł za dzień)

Na kurs wymagany jest cały własny sprzęt.


07.Wnioski końcowe

autor: Marcin Krysinski
Sie 20

Dodanie głębokich przystanków do profilu zwiększa wymagany czas trwania płytkich przystanków, a także ogólny czas dekompresji. Jednakże, jeśli wynikiem jest naprawdę “wystarczająca dekompresja”, nie kłócie się to z koncepcją “dekompresji ekonomicznej”.

Wykres ciśnień jest świetnym narzędziem dla nurków do obliczania profilów dekompresji. Nawet szybka analiza może wykazać potencjalne obszary problemów, takie jak duże gradienty nadciśnienia. Zachęca się autorów modeli dekompresji i programistów komputerowych do uwzględnienia go w swoich programach.

Na zakończenie tylko dodam, że przykładowe profile dekompresji użyte w wykresach ciśnień w

niniejszym artykule zostały obliczone z minimalną zachowawczością i są przeznaczone wyłącznie do celów porównawczych.


06.Uzupełnienie

autor: Marcin Krysinski
Sie 20

Erik Baker ostatnio odkrył, że powyższy diagram zawiera mały błąd w zmodyfikowanym równaniu Workmana. Równania W Workmana wartości M są funkcją ciśnienia głębokościowego (nie ciśnienia otaczającego, używanego przez Buhlmanna). W związku z tym na wykresie ciśnień wszystko jest “przesunięte” o wartość powierzchniowego ciśnienia barometrycznego.

Niepoprawne zmodyfikowane równanie Workmana zapisano w następujący sposób:

M = Głębokość*(L\M – GF + 1) + GF MO

Dop. głębokość = (M – GF*MO)/( L\M8GF – GF + l) [Uwaga. “M” powinno być “P”]

Poprawne zmodyfikowane równanie W Workmana do stosowania we współczynnikach gradientu brzmi:

M = Głębokość*(L\ M- GF + 1) + (Psb + GF*(MO – Psb»

Dop. głębokość = (P – (psb + GF*(MO – Psb )/( L\ M8GF – GF + 1)

gdzie P = ciśnienie gazu obojętnego w tkance, absolutne

Psb = ciśnienie powierzchniowe barometryczne, absolutne


05.Rozwiązanie problemu

autor: Marcin Krysinski
Sie 20

Duże i/lub gwałtowne gradienty nadciśnienia w profilu dekompresji przypuszczalnie wytwarzają więcej pęcherzyków, co prowadzi do stresu dekompresyjnego lub choroby dekompresyjnej.

Oczywistym rozwiązaniem jest ograniczenie wielkości gradientów nadciśnienia. W tym celu można wykorzystać informacje z modelu dekompresji rozpuszczonego gazu. Po pierwsze, istnieje limit głębokości “głębokiego przystanku”. Wysycenie gazem obojętnym prowadzącej tkanki, powiązane z “przystankiem dekompresyjnym”, nie powinno być poniżej strefy dekompresji. Ogólnie można stwierdzić, że pewnej wielkości gradient nadciśnienia jest konieczny do skutecznego odsycenia gazu. Jest również ważne, aby podczas dekompresji zminimalizować wielkość nasycania gazem w wolniejszych tkankach.

W kontekście modelu gazu rozpuszczonego “najgłębszy dopuszczalny przystanek dekompresyjny” dla danego profilu można określić jako głębokość następnego standardowego przystanku ponad punktem, gdzie wysycenie gazem prowadzących tkanek przecina linię ciśnienia otaczającego (rys. 1 do 3). Najgłębszą dopuszczalną głębokość przystanku łatwo obliczyć w programie dekompresyjnym, a będzie ona różnić się w zależności od szybkości wynurzania i rodzaju zastosowanej mieszanki.

Profil dekompresji nie koniecznie musi zakładać pierwszego przystanku na największej dopuszczalnej głębokości przystanku. Głębokość ta oznacza po prostu punkt, w którym przynajmniej jedna tkanka będzie w strefie dekompresji. W wielu profilach dekompresji przystanki na głębokości wyższej o kilka standardowych przystanków od najgłębszego dopuszczalnego przystanku powinny być odpowiednie do kontroli nadmiernych gradientów nadciśnienia. Jednak największa dopuszczalna głębokość przystanku jest cenną informacją dla nurka, jako że przedstawia początek strefy dekompresji. Kiedy nurek osiągnie ten punkt podczas wynurzania, powinien zwolnić wynurzanie do szybkości strefy dekompresyjnej, równej 10m/min lub jeszcze mniejszej. Takie postępowanie pomoże zredukować gwałtowne zmiany gradientów nadciśnienia, które przypuszczalnie prowokują powstawanie pęcherzyków.

rys. 2

Uwagi :

1. 13/50 Trimix nurkowanie na 90 msw 4. Prędkość wynurzania 10 msw/min.
2. Dekompresja: Nitrox 36% od 33 msw

Nitrox 50% od 21 msw

Nitrox 80% od   9 msw

5. Nasycenie gazu obojętnego pokazane dla czasu dennego 20 min

6. Czasy w tabeli podanie dla odejścia z przystanków

7. Głębokie przystanki powodują wyższe nasycenie gazami

3. Ustwienia konserwatyzmu – minimalne  (15%) obojętnymi na płytszych przystankach dekompresyjnych

rys.3

Uwagi :

1. 13/50 Trimix nurkowanie na 90 msw. 4. Prędkość wynurzania 10 msw/min.
2. Dekompresja: Nitrox 36% od 33 msw

Nitrox 50% od 21 msw

Nitrox 80% od   9 msw.

3. Ustwienia konserwatyzmu poprzez kontrole gradientu.

5. Nasycenie gazu obojętnego pokazane dla czasu dennego 20 min.

6. Czasy w tabeli podanie dla odejścia z przystanków.

7.Kontrola nasycenia gazami w stosunku do wartości M poprzez gradient.

Istnieje jeszcze kwestia wprowadzania głębokich przystanków. Empirycznie opracowaną metodę głębokich przystanków opublikował nurek i biolog morski Richard L. Pyle. Jest ona stosowana w połączeniu z wielopoziomowym, komputerowym programem dekompresji. Kompletny profil dekompresji, wykorzystujący metodę Richarda Pyle’ a do ustalania głębokich przystanków, przedstawia wykres ciśnień na rys. 2. Wykres wskazuje, że metoda ta skutecznie redukuje lub całkowicie eliminuje nadmierne gradienty nadciśnienia, w porównaniu z profilem obliczonym konwencjonalnie. Takie podejście wiąże się jednak z potencjalnymi problemami. W zależności od użytego programu dekompresyjnego i jego metody zachowawczości, wysycenie gazem w wolniejszych tkankach może być bliższe wartości M na płytszych przystankach z powodu zwiększonego nasycania, spowodowanego przez przystanki głębokie. Program zrekompensuje głębokie przystanki, ale jeśli nie zwiększy się współczynnika zachowawczości, może nie zapewnić takiego samego marginesu bezpieczeństwa na płytkich przystankach, jak podczas wykonywania konwencjonalnego profilu.

Dobrym sposobem oceny jest tu obliczenie maksymalnych procentowych wartości M i gradientów procentowych wartości M dla wszystkich tkanek, na każdym przystanku. Wykres ciśnień na rys. 3 przedstawia kompletny profil dekompresji, obliczony przy wykorzystaniu współczynników gradientowych do kontroli gradientów nadciśnienia w całym profilu. Współczynniki gradientowe zapewniają jednolite podejście do zachowawczości w obliczeniach dekompresyjnych. Można je stosować do tworzenia głębokich przystanków w strefie dekompresji, kontrolowania gradientów nadciśnienia i zapewniania stałego marginesu bezpieczeństwa od wartości M w całym profilu dekompresji. Współczynnik gradientowy jest to po prostu ułamek dziesiętny, lub procentowy gradient wartości M (rys. 4).

rys. 4

Opis rys 4:

Wspólczynnik gradientu  (GF) jest częscia dziesiętną( lub procentową) gradientu wartości M z zakresu <0,1>. GF=0 odpowiada linii ciśnienia otoczenia. GF=1 odpowiada linii wartości M. GF modyfikuje oryginalne równanie wartości M dodając konserwatyzm w strefie dekompresji.
GF Lo wyznacza głębokość pierwszego przystanku. Zaleca się generowanie pierwszego przystanku jak najgłębiej.
Równania wartości M zmodyfikowane w celu użycia GF:

Zalety metody wprowadzania konserwatyzmu poprzez współczynniki gradientu:

 • Umozliwia generowanie przystanków jak najgłębiej
 • Przystanki dekompresyjne wraz z głebokimi przystankami zawsze będą w strefie dekompresji
 • Umozliwia precyzyjną kontrolę gradientu nadciśnienia wraz ze stopniową jego zmianą od pierwszego przystanku do powierzchni.
 • Elastyczność: GF może być użyta do brania pod uwagę fizjolofii nurka jak i różnych typów profili nurkowych.

04.Przedstawienie problemu

autor: Marcin Krysinski
Sie 20

Wykres ciśnień na rys. 1 pokazuje kompletny profil dekompresji obliczony metodą konwencjonalną. W tym profilu najszybsze tkanki mają największe wysycenie gazem podczas początkowego wynurzania i są tkankami prowadzącymi. Wartości M dla tych szybkich tkanek pozwalają na duże gradienty nadciśnienia w stosunku do tkanek wolniejszych. W rezultacie powstaje duży i gwałtowny gradient nadciśnienia podczas wynurzania do pierwszego przystanku. Jest on nieproporcjonalny do mniejszych gradientów nadciśnienia, dozwolonych podczas pozostałej części profilu dekompresji, kiedy kontrolujące są tkanki wolniejsze.

Uwagi :

1. 13/50 Trimix nurkowanie na 90 msw 4. Prędkość wynurzania 10 msw/min.
2. Dekompresja: Nitrox 36% od 33 msw

Nitrox 50% od 21 msw

Nitrox 80% od   9 msw

5. Nasycenie gazu obojętnego pokazane dla czasu dennego 20 min

6. Czasy w tabeli podanie dla odejścia z przystanków

7. Ten profil dekompresji jest typowy dla głębokiego nukowania

3. Ustwienia konserwatyzmu – minimalne  (15%) Typu winda

rys. 1

Przypuszczalnie podczas początkowego wynurzania do pierwszego przystanku mogło się utworzyć wiele pęcherzyków. W takim przypadku obliczony gradient to 22,4 metry wody morskiej (msw) – 2,2 atmosfery. Dla porównania, kiedy otwiera się puszkę z napojem gazowanym, gradient ciśnienia pomiędzy rozpuszczonym dwutlenkiem węgla i powietrzem wynosi około 3,1 do 3,4 atmosfer.

Chociaż w profilu dekompresji na rys. 1 nie jest przekroczona wartość M, nurek może odczuwać symptomy zmęczenia, mdłości lub senności po takim nurkowaniu. Wyjaśnienie tej sytuacji bierze pod uwagę teorie migracji pęcherzyków w ciele i opóźnione odsycanie gazu, spowodowane akumulacją pęcherzyków w pęcherzykach płucnych. W każdym razie, możliwe jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy dużymi gradientami nadciśnienia podczas nurkowania, a symptomami pojawiającymi się po nurkowaniu. Symptomy łagodne lub niejednoznaczne, takie jak zmęczenie lub mdłości, które normalnie nie podlegają leczeniu, mogą być zaliczone do kategorii tresu dekompresyjnego, lżejszej wersji choroby dekompresyjnej.


Potrzebujesz tlumaczenia z angielskiego ? Zgłoś się do mnie.